Det kan godt være at man som fleksjobber ikke kan give sig med 120 % rent jobmæssigt, men det skal ikke forlede arbejdsgivere til ikke tage en chance med en fleksjobber. Der er også kvaliteter som at være møde stabil, forandrings villig, loyalitet, vilje og fighter gen. Det er alt sammen noget jeg i alle tilfælde besidder i udpræget grad. Ellers havde jeg nok ikke fået lov at være i mine tidligere jobs henholdsvis 2 år 4 måneder og 7+ år på hos tidligere arbejdsgivere.

Som fleksjobber er du ansat under andre vilkår, der kan være mange grunde til at man er visiteret til et fleksjob. For min egen parts del, skyldes det at jeg har et dårligt hjerte. Jeg har desværre haft 6 blodpropper gennem de  sidste 18 år, men det forleder mig ikke til at give op. Desværre har jeg måttet vælge at gå på Fleksydelses Pension men jeg søger stadig job uagtet dette. Så tvært imod giver det mig blot gejst og kampvilje til at fortsat være på arbejdsmarkedet hvis muligt.

Top Photo Courtesy of Emma Francis unsplash.com

Ofte er det du som arbejdsgiver ser i en medarbejder på fleksjob heldigvis kun toppen af Isbjerget. Også når det gælder jobs 🙂 Så prøv en fleksjobber. Det er nemmere end du tror, kommuner er faktisk ikke så slemme som samarbejdspartnere som nogle giver udtryk for. Refusion er heller ikke det helt “store” tunge rent administrations mæssig. Faktisk foregår det meste Online!