Download Dokumenter

Hent Dokumenter

Du kan på denne side hente mine personlige dokumenter, så som CV, Resume, Diplomer,Magaziner med flere der omhandler Fleksjob.

CV John Grandt

[3d-flip-book mode=”fullscreen” pdf=”https://job4me.dk/wp-content/uploads/2017/11/CV-John-Grandt-Thomsen.pdf”][/3d-flip-book]

Photo by Markus Winkler on Unsplash

Resume 2021 John Grandt

[3d-flip-book mode=”fullscreen” pdf=”https://job4me.dk/wp-content/uploads/2021/01/Resume-2021-John-Grandt.pdf”][/3d-flip-book]

Diplomer John Grandt

[3d-flip-book mode=”fullscreen” pdf=”https://job4me.dk/wp-content/uploads/2021/01/diplomer-eksamensbeviser.pdf”][/3d-flip-book]

Magazine John Grandt

[3d-flip-book mode=”fullscreen” pdf=”https://job4me.dk/wp-content/uploads/2021/01/job4me-magazine.pdf”][/3d-flip-book]

StepUp John Grandt

[3d-flip-book mode=”fullscreen” pdf=”https://job4me.dk/wp-content/uploads/2021/01/step-up-for-et-fleksjob.pdf”][/3d-flip-book]